PÁLYÁZATOK

 A Quality Car Repair Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „Gyakornok alkalmazása a Quality Car Repair Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04160 azonosítószámú pályázata során 4 040 600.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 1 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Eger, Faiskola út 3/G szám alattitelephelyén.

A felvett gyakornok járműfényezőmunkakörben került foglalkoztatásra 2020.07.01. és 2021.03.31 között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornok bérköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokmellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott gyakornok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatát, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősíti vállalatunkat.

A projekt eredményeként 1 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatal elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatal valódi munkatapasztalatot szerezhetett, ezáltal javulfoglalkoztathatósága és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyei.

A projekt 2020.07.01-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2021.03.31-én került sor.